Bestuur

De NBvD is een vereniging die dicht bij de leden staat. De vereniging draait op enthousiaste vrijwilligers, die – op de voorzitter na – allen als doula werken of hebben gewerkt. De vereniging wordt aangestuurd door een bestuur en heeft actieve leden die zich in commissieverband inzetten voor de beroepsvereniging. Het bestuur bestaat uit 7 leden*. De bestuursleden worden gekozen door de leden en hebben een zittingstermijn van 2 jaar. Ze zijn indien gewenst eenmalig herkiesbaar voor opnieuw een periode van 2 jaar.

Hieronder een overzicht van het bestuur met een omschrijving van hun activiteiten.

Overzicht van het bestuur:


Françoise van Sliedrecht – voorzitter

Françoise van Sliedrecht, voorzitter NBvD
voorzitter@nbvd.nl
 06-45670706

Aanspreekpunt voor de beroepsvereniging. De voorzitter zet zich in voor het opstellen van het activiteitenplan en de jaarverslagen, het voorzitten van de bestuursvergaderingen en de ALV. Onderhoudt contact met de commissies en regio-coördinatoren en stuurt deze aan zodat alle input van de leden en nieuw te ontplooien initiatieven in het beleid kunnen worden opgenomen en het vastgestelde beleid wordt uitgevoerd.


 Marjolein Blokker – vicevoorzitter | secretaris

Marjolein Blokker, secretaris NBvD
secretaris@nbvd.nl

Ontvangt alle schriftelijke correspondentie en draagt zorg dat vragen bij de juiste personen terecht komen. Onderhoudt daarnaast de notulen van de vergaderingen, waaronder de ALV.


Denise van Eeden – penningmeester

Denise van Eeden, penningmeester NBvD
penningmeester@nbvd.nl

Verantwoordelijk voor de financiële administratie en incasso van de lidmaatschapsgelden. Daarnaast actief in het bedenken en uitzetten van het beleid.


Joyce Borst-Klaver – Ledenadministratie

Joyce Borst-Klaver, ledenadministratie NBvD
ledenadministratie@nbvd.nl

Verantwoordelijk voor de ledenlijst, aanmelding nieuwe leden en controle op opleiding en accreditatie tbv het
erkend lidmaatschap.


Marlies Phielix – algemeen bestuurslid
Merle van de Reep 
– algemeen bestuurslid

Marlies Phielix en Merle van de Reep, algemeen bestuursleden NBvD

De algemene bestuursleden geven mede vorm en inhoud aan het opzetten van het beleid.


 Vacatures

Heb je goede ideeën voor de NBvD? Wil je de doula in Nederland nog steviger neerzetten en ben je bereid hier wat tijd in te stoppen? Een bestuurslid is 6x per jaar betrokken bij de bestuursvergadering en helpt de ALV voor te bereiden. Verder denk je mee over de richting en het beleid van de NBvD.

Bestuur, iets voor jou? Stuur dan een berichtje naar de secretaris!

*Mocht een bestuurslid niet langer aan de voorwaarden voor NBvD-lidmaatschap voldoen, zal deze zijn bestuursfunctie neer moeten leggen. Indien aspirant lidmaatschap nog wel mogelijk is, zullen de leden stemmen over het behoud van het bestuurslid of eventueel voortijdig aftreden.