Update: Advies rondom beleid aan onze leden inzake COVID-19

Het coronavirus SARS-COV-2 heeft een forse impact op de geboortezorg. Sinds het begin van de uitbraak in Nederland zijn diverse maatregelen genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Ook zwangeren ondervinden hier de gevolgen van. Een aantal zwangeren kiest, aanvullend op de zorg door verloskundige en/of gynaecoloog, zeer bewust voor de continue begeleiding van een doula en gaat daartoe een contractuele relatie aan. Door de preventieve maatregelen is het in veel gevallen niet mogelijk om deze begeleiding te realiseren.

Daarom is het advies van de NBvD aan haar leden op dit moment – mede naar aanleiding van de persconferentie van 6 mei jl.– om:
– tijdens in-person begeleiding tijdens de zwangerschap, baring en ná de kraamweek de RIVM-richtlijnen te volgen
– alleen cliënten te bezoeken nadat vooraf de gezondheidstoestand van de cliënt en diens huisgenoten is uitgevraagd
– wanneer er sprake is van klachten die passen bij COVID-19 bij jezelf, je huisgenoten, je cliënt en/of diens huisgenoten: geen in-person begeleiding, maar voer pre- en postnatals via telefoon- en/of videoverbindingen, zoals Skype, Zoom, FaceTime, Google Hangouts en/of Google Duo en begeleid de baring op afstand of schakel je back-up in.

Doula’s die lid zijn van de NBvD kunnen zich als zodanig identificeren. Leden voldoen aan de kwaliteitscriteria en conformeren zich aan
– de beroepscode
– NBvD-richtlijnen
– RIVM-richtlijnen met betrekking tot COVID-19

Daarnaast heeft de NBvD een vertrouwenspersoon (Marlies Phielix, marlies@nbvd.nl) waar cliënten, doula’s en zorgverleners terecht kunnen met vragen over de (wijze van) begeleiding door een individuele doula. Ook kent de NBvD een geschillencommissie waar cliënten en andere zorgverleners terecht kunnen met klachten.

De Nederlandse beroepsvereniging voor Doula’s (NBvD)

Morgane 3 copyDe NBvD zet zich in om de professionaliteit van doula’s in Nederland te waarborgen. De vereniging brengt doula’s samen en werkt aan een stevige positie van de professionele doula in Nederland.

Op deze website kun je informatie vinden over de richtlijnen, doelstellingen, achtergrond en standpunten van de NBvD. Ook kun je meer lezen over de gedragscode, de kwaliteitseisen en de functieomschrijving van de doula.

Gecertificeerde doula’s en doula’s in opleiding kunnen zich aanmelden voor meer informatie of een (aspirant)lidmaatschap. Leden kunnen inloggen op het intranet. Voor ouders en geboorteprofessionals is er een zoekmachine om een doula in de regio te kunnen vinden. Tevens is de klachtenprocedure op deze pagina terug te vinden.

De NBvD is een kritische, proactieve en goed geïnformeerde beroepsvereniging, die de belangen behartigt van de professionele doula.

Doelstelling NBvD: Het doel van de vereniging is het waarborgen van de kwaliteit en de continuïteit van de persoonlijke begeleiding van de zwangere en haar partner voor, tijdens en na de bevalling in Nederland door kwaliteits- en deskundigheidsbevordering van de doula’s.

Doelstelling NBvD: Het doel van de vereniging is het waarborgen van de kwaliteit en de continuïteit van de persoonlijke begeleiding van de zwangere en haar partner voor, tijdens en na de bevalling in Nederland door kwaliteits- en deskundigheidsbevordering van de doula’s.