NBvD Vacatures

Op 17 maart 2018 is onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.  Als beroepsvereniging bestaan wij voor en door leden, wij hopen dan ook veel van jullie die dag te mogen verwelkomen.

In voorbereiding op de ALV hierbij de vacatures waarvoor wij op dit moment leden zoeken. Op deze pagina kun je een beschrijving vinden van alle functies. Mocht je geïnteresseerd zijn in één van deze functies, kun je dit voorafgaand aan de ALV aangeven bij de Marjolein Blokker via secretaris@nbvd.nl. Ook kun je je eventueel nog aanmelden op de dag van de ALV.

Tijdens de ALV zullen per functie alle geïnteresseerden voorgesteld worden waarna de leden zullen stemmen wie de functie mag gaan vervullen. Mocht je graag betrokken zijn bij de NBvD maar niet weten welke manier het beste bij je past, of als je nog vragen hebt over één van de functies, kun je contact opnemen met Marjolein Blokker via secretaris@nbvd.nl of 06-55507075.

Hopelijk tot 17 maart op de ALV!

Warme groet,
Het bestuur

Vacatures:

Secretaris

Binnen het bestuur van de NBvD is de secretaris het eerste aanspreekpunt, zowel intern als extern. Daarnaast ondersteunt en vervangt zij de voorzitter indien nodig.

Taken:

 • Ondersteunt voorzitter waar nodig bij haar taken en het uitvoeren van het beleidsplan
 • Houd overzicht over lopende zaken en acties, spreekt indien nodig bestuursleden hier op aan
 • Stelt de agenda op voor bestuursvergaderingen en algemene leden vergaderingen
 • Notuleert bestuursvergaderingen, maakt hiervan verslag en zorgt voor de verspreiding
 • Houdt de inschrijving bij Kamer van Koophandel actueel
  Aanspreekpunt voor de NBvD, zowel intern als extern
 • Denkt mee en geeft vorm aan de jaarlijkse Algemene ledenvergadering
 • Contact persoon voor inkomende e-mailberichten voor de vereniging en het bestuur, en verzorgt daarnaast de uitgaande mails.
 • Behandeld externe klachten samen met een vertrouwenspersoon en de voorzitter of een intermediaire.
 • Vervangt voorzitter bij afwezigheid.
 • Bijwonen en in functie bij ALV en Doula Inspiratiedag
 • Eventuele vertegenwoordiging van NBvD op beurzen en/of symposia
 • Signalen vanuit leden kunnen vertalen naar concrete plannen/voorstellen

Profiel:

 • HBO werk- en denkniveau
 • Affiniteit met de doula en is goed op de hoogte van de actualiteiten rondom geboortezorg
 • Goede communicatieve vaardigheden, waaronder diplomatieke vaardigheden
 • Flexibele instelling en stressbestendig
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal in schrift en woord
 • Goede beheersing van de Engelse taal in schrift en woord
 • Gestructureerd en gevoel voor organisatie
 • Leidinggevende kwaliteiten

Tijdsinvestering:

16-36 uur per maand.

Vergoeding:

Voor deze functie geldt een vrijwilligersvergoeding van 4,50 euro per uur, na een investering van acht vrijwillige uren per maand, en een vergoeding van eventuele gemaakte kosten (zoals bijv. reiskosten). Hierbij geldt een maximum van €150,- per maand en €1500,- per jaar.


Algemeen Bestuurslid

Taken: 

 • Bijwonen van bestuursvergaderingen (4 tot 6 x per jaar)
 • Bijwonen van ALV en Doula Inspiratiedag
 • Eventuele vertegenwoordiging van NBvD op beurzen en/of symposia
 • Signalen vanuit leden kunnen vertalen naar concrete plannen/voorstellen
 • Verantwoordelijkheid en/of coördinatie  van één of meer taken ter ondersteuning van het bestuur
 • Aanspreekpunt voor leden van de NBvD

Profiel:

 • HBO werk- en denkniveau
 • Goede communicatieve vaardigheden
 • Flexibele instelling en stressbestendig
 • Contact met en kennis van het werkveld
 • Voorkeur gaat uit naar een gecertificeerd doula of ervaringsdoula boven een doula in opleiding of aspirant-lid

Tijdsinvestering:

8-12 uur per maand.

Vergoeding:

Voor deze functie geldt een vrijwilligersvergoeding van 4,50 euro per uur, na een investering van acht vrijwillige uren per maand, en een vergoeding van eventuele gemaakte kosten (zoals bijv. reiskosten). Hierbij geldt een maximum van €150,- per maand en €1500,- per jaar.


Regiocoördinator

Voor de regio’s Zuid-Nederland-Oost (omgeving Eindhoven/Helmond) en Zuid-Nederland-West (omgeving Bergen op Zoom/Breda/Tilburg) zijn wij op zoek naar enthousiaste regiocoördinatoren.

Taken:

Het bestuur van de NBvD heeft een draaiboek opgesteld waarin uitgebreid beschreven staat wat er van een regiocoördinator verwacht wordt. Hieronder staat een beknopte versie van de taken.

 • Mininmaal 2 x per jaar een regiobijeenkomst organiseren en hiervan een terugkoppeling geven aan de voorzitter/het bestuur
 • Bijwonen van de Algemene Ledenvergadering
 • Bijwonen van speciale vergadering van bestuur en regiocoördinatoren
 • Vertegenwoordigen van haar regio binnen de NBvD
 • Inzicht krijgen in wat er speelt in de regio en indien nodig dit terugkoppelen naar het bestuur

Profiel:

 • Goede communicatieve vaardigheden
 • Contact met en kennis van het werkveld

Vergoeding:
Als de regiocoördinator haar taak vervult heeft zoals in het draaiboek voor regiocoördinatoren beschreven staat, krijgt zij een korting van €40,- op haar lidmaatschap conform de regeling korting actieve leden. (Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de contributie voor het volgende jaar.)


Vertegenwoordiger NBvD bij EDN

We zijn op zoek naar een doula die de NBvD wil vertegenwoordigen bij de European Doula Network. (EDN). Mocht je meer willen weten over wat de EDN precies inhoudt, kun je kijken op onze intranet of op de website www. http://european-doula-network.org/

Taken:

 • Hoofdtaak bestaat uit het tot stand brengen van een goede communicatie tussen de NBvD en de EDN. De vertegenwoordiger laat zich zien in het netwerk en kan daar binnen een mening naar voren laten komen
 • Er voor zorgen dat ideeën/projecten  die vanuit EDN ontstaan ook bij de NBvD bekend zijn en zo mogelijk verspreid kunnen worden
 • Bijwonen van de jaarlijkse bijeenkomst van de EDN (hiervoor is een gedeeltelijke vergoeding beschikbaar vanuit de NBvD)
 • Komt op de eerste bestuursvergadering na de EDN bijeenkomst verslag uitbrengen. Geeft dit zelf van tevoren aan
 • Terugkoppeling van overige vergaderingen en/of bijeenkomsten naar het bestuur
 • Belangrijke zaken delen met de achterban. Dit kan via nieuwsbrief, e-mail, social media en/of website.
 • Aanwezig zijn bij de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de NBvD en pro-actief in het vergaren van informatie omtrent de NBvD

Profiel:

 • Volledig lidmaatschap en ervaren doula (geen aspirant lid)
 • HBO werk- en denkniveau
 • Goede communicatieve vaardigheden
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal in schrift en woord
 • Goede beheersing van de Engelse taal in schrift en woord

Vergoeding:

De vertegenwoordiger zal geen actieve leden-korting krijgen, maar heeft wel recht op een reis- en verblijfskostenvergoeding van maximaal €250 voor het bijwonen van de EDN-bijeenkomst die jaarlijks in een ander land georganiseerd wordt.