NBvD Vacatures

Op 18 maart 2017 is onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Als beroepsvereniging bestaan wij voor en door leden, wij hopen dan ook veel van jullie die dag te mogen verwelkomen.

In voorbereiding op de ALV sturen wij jullie hierbij de vacatures waarvoor wij op dit moment leden zoeken die via deze weg ons willen helpen om de doula in Nederland steviger op de kaart te zetten. Op deze pagina kun je een beschrijving vinden van alle functies. Mocht je geïnteresseerd zijn in één van deze functies, kun je dit voorafgaand aan de ALV aangeven bij de Marjolein Blokker via secretaris@nbvd.nl. Ook kun je je eventueel nog aanmelden op de dag van de ALV.

Tijdens de ALV zullen per functie alle geïnteresseerden voorgesteld worden waarna de leden zullen stemmen wie de functie mag gaan vervullen. Mocht je graag betrokken zijn bij de NBvD maar niet weten welke manier het beste bij je past, of als je nog vragen hebt over één van de functies, kun je contact opnemen met Marjolein Blokker via secretaris@nbvd.nl of 06-55507075.

Hopelijk tot 18 maart op de ALV!

Warme groet,
Het bestuur

Vacatures:

Voorzitter

Voor de aansturing van het bestuur van de NBvD zijn wij op zoek naar een nieuwe voorzitter.

Binnen het bestuur van de NBvD is de voorzitter verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het bestuur en daarmee van de NBvD. Samen met de overige bestuursleden is zij verantwoordelijk voor het beleid van de NBvD.

Wat verwachten wij van een voorzitter?

 • Affiniteit met de doula en is goed op de hoogte van de actualiteiten rondom geboortezorg
 • Gevoel voor bestuurlijke zaken en is in staat bestuurlijke besluiten om te zetten in adequate acties
 • Aansturen en coördineren van het bestuur van de beroepsvereniging.
 • Voorzitten/bijwonen van bestuursvergaderingen (4 tot 6 x per jaar)
 • Aanwezig en in functie op Algemene Ledenvergadering. Hiervoor wordt jaarlijks een jaarverslag (incl. financieel jaarverslag door penningmeester), activiteitenplan (incl. begroting voor komend jaar) en indien van toepassing een aangepast of nieuw meerjarenbeleidsplan opgesteld en twee weken voor de ALV aan de leden toegestuurd. De plenaire presentatie van en verantwoording over de stukken vindt plaats op de ALV, waar er eventueel wijzigingen in aangebracht kunnen worden of de stukken voor de komende jaren worden vastgesteld.
 • Bijwonen Doula Inspiratiedag
 • Bevorderen van contact tussen de beroepsvereniging en de leden
 • Bewaken van de voortgang en kwaliteit van bestuurlijke onderwerpen zoals die zijn vastgelegd in het meerjarenbeleidsplan van de beroepsvereniging
 • Zorgt voor een goede taakverdeling en onderlinge vervanging
 • Zorgt voor de navolging en de opvolging van de Statuten, het Huishoudelijk reglement en de besluiten van het verenigingsbestuur en alle andere regels en bepalingen
 • Signaleert problemen en draagt oplossingen aan of belegt deze bij het juiste bestuurslid
 • Zorgt voor een goede afhandeling van eventuele klachten en het naleven van de klachtenregeling
 • Is het aanspreekpunt voor media en externe organisaties
 • HBO werk- en denkniveau
 • Goede communicatieve vaardigheden, waaronder diplomatieke vaardigheden
 • In staat zowel intern als extern de NBvD te vertegenwoordigen en de vastgestelde beleidsvisie uit te dragen
 • Flexibele instelling en stressbestendig

Het ingeschatte aantal uren dat je hier per maand aan besteedt is 16-40 uur.

Voor deze functie geldt een vrijwilligersvergoeding van 4,50 euro per uur, na een investering van acht vrijwillige uren per maand, of een vergoeding van gemaakte kosten (zoals bijv. reiskosten).


Penningmeester

Voor het bestuur van de NBvD zijn wij op zoek naar een nieuwe penningmeester

Wat verwachten wij van een penningmeester?

 • Versturen van facturen voor het jaarlijks lidmaatschap naar alle (aspirant) leden en donateurs
 • Bijhouden van de inschrijvingen en versturen van facturen voor de ALV en Doula Inspiratiedag
 • Bijhouden/controleren van de bankrekening van de NBvD
 • Betalen van binnenkomende rekeningen
 • Verwerken van declaraties van bestuursleden
 • Opstellen van jaarbegroting (in samenwerking met de voorzitter)
 • Aanleveren documentatie en/of opstellen van jaarrekening (in samenwerking met een accountant)
 • Presenteren van de jaarrekening aan het bestuur en ter inzage stellen voor de ALV
 • Bijwonen van de bestuursvergaderingen (4 tot 6 x per jaar)

Het ingeschatte aantal uren dat je hier per maand aan besteedt is 8-12 uur.

Voor deze functie geldt een vrijwilligersvergoeding van 4,50 euro per uur, na een investering van acht vrijwillige uren per maand, of een vergoeding van gemaakte kosten (zoals bijv. reiskosten).

Mocht je vragen hebben over deze functie, dan kun je contact op met Denise van Eeden (penningmeester@nbvd.nl of 06-38310872).


Algemeen bestuurslid

Wij zijn op zoek naar een nieuw algemeen bestuurslid ter ondersteuning van het bestuur van de NBvD.

Wat verwachten wij van een algemeen bestuurslid?

 • Bijwonen van bestuursvergaderingen (4 tot 6 x per jaar)
 • Bijwonen van ALV en Doula Inspiratiedag
 • Eventuele vertegenwoordiging van NBvD op beurzen en/of symposia
 • Signalen vanuit leen kunnen vertalen naar concrete plannen/voorstellen
 • Verantwoordelijkheid en/of coördinatie van één of meer taken ter ondersteuning van het bestuur
 • Aanspreekpunt voor leden van de NBvD

Het ingeschatte aantal uren dat je hier per maand aan besteedt is 8-12 uur.

Voor deze functie geldt een vrijwilligersvergoeding van 4,50 euro per uur, na een investering van acht vrijwillige uren per maand, of een vergoeding van gemaakte kosten (zoals bijv. reiskosten).


Regiocoördinator

Voor de regio Utrecht / Midden-Nederland zijn we op zoek naar een regiocoördinator.

Wat verwachten we van een regiocoördinator?

 • Mininmaal 2 x per jaar een regiobijeenkomst organiseren en hiervan een terugkoppeling geven aan de voorzitter
 • Bijwonen van de Algemene Ledenvergadering en minimaal 1 bestuursvergadering per jaar
 • Inzicht krijgen in wat er speelt in de regio
 • Overzicht krijgen in de contacten met de verschillende ziekenhuizen in de regio
 • Inventariseren welke mogelijkheden er zijn om de zichtbaarheid van de doula in de regio te vergroten

Vertegenwoordiger NBvD bij ENCA

We zijn op zoek naar een doula die de NBvD wil vertegenwoordigen bij de Nederlandse afdeling van the European Network of Childbirth Associations (ENCA). Mocht je meer willen weten over wat de ENCA precies inhoudt, kun je kijken op hun website www.enca-nederland.nl .

Wat verwachten wij van een vertegenwoordiger?

 • Hoofdtaak bestaat uit het tot stand brengen van een goede communicatie tussen de NBvD en de ENCA. De vertegenwoordiger laat zich zien in het netwerk en kan daar binnen een mening naar voren laten komen
 • Er voor zorgen dat ideeën die samen binnen ENCA ontstaan ook bij de NBvD bekend zijn en zo mogelijk verspreid kunnen worden
 • Tweemaal per jaar bijwonen van een vergadering (doordeweekse morgen, vaak donderdagochtend) in Bilthoven (Berg en Bos, Saswitha opleiding). Hier worden ervaringen uitgewisseld, plannen gemaakt en de situatie in Nederland rondom zwangerschap en bevallen besproken
 • Terugkoppeling van de vergaderingen naar het bestuur, incl. doorsturen van de notulen
 • Belangrijke zaken delen met de achterban. Dit kan via nieuwsbrief, e-mail, social media en/of website.
 • In 3e week van mei voert ENCA actie de IWRC  = International Week of Respect for Childbirth. Meestal is het een actie via sociale media, soms een bijeenkomst of actie die wordt verspreid onder alle aangesloten organisaties bij ENCA Nederland.  Hierbij kan om activiteit gevraagd worden
 • Eventuele ondersteunging bij andere acties die door de ENCA gepland worden.
 • Aanwezig zijn bij de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de NBvD, doorlezen van notulen van overige bestuursvergaderingen en pro-actief in het vergaren van informatie omtrent de NBvD
 • Volledig lidmaatschap en/of ervaren doula (geen aspirant lid)

Het bestuur waardeert het als de leden actief betrokken willen zijn bij het steviger neerzetten van de doula in Nederland. Heb jij hier goede ideeën over en zou jij hier ook tijd in willen stoppen? Stuur dan een e-mail naar secretaris@nbvd.nl om te kijken wat op dit moment de mogelijkheden zijn.