NBvD Vacatures

 

 

Beste doulacollega’s,

 

Zoals bekend zijn we dringend op zoek naar gepassioneerde vervangers voor meerdere functies binnen het bestuur. Tot op heden hebben we nog geen nieuwe secretaris en nog geen nieuwe voorzitter. Inmiddels hebben we ook weer een nieuwe penningmeester nodig. Ook kunnen we meer algemene bestuursleden goed gebruiken.

Op deze pagina vindt je een beschrijving vinden van alle functies. Mocht je geïnteresseerd zijn in één van deze functies, dan verzoeken wij je dringend dit z.s.m. voorafgaand aan de ALV aangeven via secretaris@nbvd.nl. Eventueel kun je jezelf bij een late beslissing nog aanmelden op de dag van de volgende ALV.

Tijdens de ALV zullen per functie alle geïnteresseerden voorgesteld worden waarna de leden zullen stemmen wie de functie mag gaan vervullen.

Mocht je graag betrokken zijn bij de NBvD maar niet weten welke manier het beste bij je past, of als je nog vragen hebt over één van de functies, kun je contact opnemen met het bestuur via secretaris@nbvd.nl.

 

Warme groet,

Het bestuur

 

 

 


 

FUNCTIEOMSCHRIJVING VOORZITTER

Binnen het bestuur van de NBvD is de voorzitter verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het bestuur en daarmee van de NBvD. Samen met de overige bestuursleden is zij verantwoordelijk voor het beleid van de NBvD.

Taken: 

 • Aansturen en coördineren van het bestuur van de beroepsvereniging.
 • Voorzitten/bijwonen van bestuursvergaderingen (4 tot 6 x per jaar)
 • Aanwezig en in functie op Algemene Ledenvergadering en bij behorende taken voldoen.
 • Bijwonen Doula Inspiratiedag
 • Bevorderen van contact tussen de beroepsvereniging en de leden
 • Bewaken van de voortgang en kwaliteit van bestuurlijke onderwerpen.
 • Zorgt voor een goede taakverdeling
 • Zorgt voor de navolging en de opvolging van de Statuten, het Huishoudelijk reglement en de besluiten van het verenigingsbestuur en alle andere regels en bepalingen
 • Signaleert problemen en draagt oplossingen aan of belegt deze bij het juiste bestuurslid
 • Zorgt voor een goede afhandeling van eventuele klachten en het naleven van de klachtenregeling
 • Aanspreekpunt voor media en externe organisaties
 • Eventuele vertegenwoordiging van NBvD op beurzen en/of symposia

Profiel:

 • Affiniteit met de doula en is goed op de hoogte van de actualiteiten rondom geboortezorg
 • Gevoel voor bestuurlijke zaken en is in staat bestuurlijke besluiten om te zetten in adequate acties
 • Goede communicatieve vaardigheden, waaronder diplomatieke vaardigheden
 • In staat zowel intern als extern de NBvD te vertegenwoordigen en de vastgestelde beleidsvisie uit te dragen
 • Leidinggevende kwaliteiten
 • Flexibele instelling en stressbestendig
 • HBO werk- en denkniveau
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
 • Goede beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift

Tijdsinvestering:

16-40 uur per maand.

 


Vacature penningmeester

We zoeken een penningmeester die, samen met de boekhouder, de financiële administratie vorm geeft en het financiële beleid voor de komende jaren uitzet en bewaakt.

Taken:

 • Verzorgen van de facturatie van het jaarlijks lidmaatschap naar leden en donateurs*
 • Verzorgen van voor de afhandeling van de binnenkomende facturen*
 • Bijhouden/controleren van de bankrekening van de NBvD 
 • Opstellen van jaarbegroting (in samenwerking met de voorzitter) 
 • Controleren op naleving van de begroting en bestuur attenderen als er teveel van de begroting wordt afgeweken 
 • Opstellen van jaarrekening
 • Presenteren van de jaarrekening aan het bestuur en ter inzage stellen voor de ALV 
 • Aanspreekpunt voor leden van de NBvD met betrekking tot de financiën en/of contributie 
 • Verzorgen van de administratie voor de ALV en Doula Inspiratiedag  
 • Bijwonen van ALV en Doula Inspiratiedag
 • Bijwonen van de bestuursvergaderingen (4 tot 6 x per jaar)
 • Eventuele vertegenwoordiging van NBvD op beurzen en/of symposia
 • Signalen vanuit leden kunnen vertalen naar concrete plannen/voorstellen
 • Verantwoordelijkheid voor en/of coördinatie van één of meer algemene portefeuilles

* De uitvoering van deze taken en de communicatie daaromheen wordt gedaan door de boekhouder.

Profiel:

 • HBO werk- en denkniveau
 • Goede communicatieve vaardigheden
 • Flexibele instelling en stressbestendig
 • Goede administratieve vaardigheden
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal in schrift en woord

Tijdsinvestering:

8-12 uur per maand.

 

———————————————————————————————————————————————————————————

 

FUNCTIEOMSCHRIJVING SECRETARIS

Binnen het bestuur van de NBvD is de secretaris het eerste aanspreekpunt, zowel intern als extern. Daarnaast ondersteunt en vervangt zij de voorzitter indien nodig.

Taken: 

 • Ondersteunt voorzitter waar nodig bij haar taken en het uitvoeren van het beleidsplan
 • Houd overzicht over lopende zaken en acties, spreekt indien nodig bestuursleden hier op aan
 • Stelt de agenda op voor bestuursvergaderingen en algemene leden vergaderingen.
 • Notuleert bestuursvergaderingen, maakt hiervan verslag en zorgt voor de verspreiding
 • Houdt de inschrijving bij Kamer van Koophandel actueel
 • Aanspreekpunt voor de NBvD, zowel intern als extern
 • Denkt mee en geeft vorm aan de jaarlijkse Algemene ledenvergadering
 • Contact persoon voor inkomende e-mailberichten voor de vereniging en het bestuur, en verzorgt daarnaast de uitgaande mails.
 • Behandeld externe klachten samen met een vertrouwenspersoon en de voorzitter of een intermediaire.
 • Vervangt voorzitter bij afwezigheid.
 • Bijwonen en in functie bij ALV en Doula Inspiratiedag
 • Eventuele vertegenwoordiging van NBvD op beurzen en/of symposia
 • Signalen vanuit leden kunnen vertalen naar concrete plannen/voorstellen

Profiel:

 • HBO werk- en denkniveau
 • Affiniteit met de doula en is goed op de hoogte van de actualiteiten rondom geboortezorg
 • Goede communicatieve vaardigheden, waaronder diplomatieke vaardigheden
 • Flexibele instelling en stressbestendig
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
 • Goede beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift
 • Gestructureerd en gevoel voor organisatie
 • Leidinggevende kwaliteiten

Tijdsinvestering:

16-36 uur per maand.

 


 

FUNCTIEOMSCHRIJVING LEDENADMINISTRATIE 

Taken: 

 • Houdt een database bij met daarin alle gegevens van leden van de NBvD en voert hierin ook wijzigingen door indien nodig
 • Verzorgt in- en uitschrijving van leden, waar onder ook het verstekken van aanvraagformulieren voor een VOG
 • Controleert of leden voldoende bijscholingspunten behalen en of zij voldoende bevallingen per kalenderjaar bijwonen
 • Verstrekt bewijs van lidmaatschap indien nodig
 • Signalen vanuit leden kunnen vertalen naar concrete plannen/voorstellen
 • Aanspreekpunt voor leden van de NBvD met betrekking tot de ledenadministratie
 • Voorziet penningmeester van de benodigde informatie voor inning van lidmaatschapsgelden
 • Bijwonen van bestuursvergaderingen (4 tot 6 x per jaar)
 • Bijwonen van ALV en Doula Inspiratiedag
 • Eventuele vertegenwoordiging van NBvD op beurzen en/of symposia

Profiel:

 • HBO werk- en denkniveau
 • Goede communicatieve vaardigheden, waaronder diplomatieke vaardigheden
 • Flexibele instelling en stressbestendig
 • Goede administratieve vaardigheden
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
 • Goede beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift

Tijdsinvestering:

8-12 uur. Het grootste gedeelte hiervan bestaat uit taken voor de ledenadministratie, slecht een klein gedeelte is voor algemene bestuurstaken.

Aan het begin van het kalenderjaar zal er piek zijn in het aantal werkuren aangezien dan gecontroleerd zal worden of alle leden in het voorgaande jaar hebben voldaan de bijscholing-eis en voldoende bevallingen hebben bijgewoond.

 


 

 

FUNCTIEOMSCHRIJVING ALGEMEEN BESTUURSLID

Taken: 

 • Bijwonen van bestuursvergaderingen (4 tot 6 x per jaar)
 • Bijwonen van ALV en Doula Inspiratiedag
 • Eventuele vertegenwoordiging van NBvD op beurzen en/of symposia
 • Signalen vanuit leden kunnen vertalen naar concrete plannen/voorstellen
 • Verantwoordelijkheid en/of coördinatie van één of meer taken ter ondersteuning van het bestuur
 • Aanspreekpunt voor leden van de NBvD

Profiel:

 • HBO werk- en denkniveau
 • Goede communicatieve vaardigheden
 • Flexibele instelling en stressbestendig
 • Contact met en kennis van het werkveld
 • Voorkeur gaat uit naar een gecertificeerd doula of ervaringsdoula boven een doula in opleiding of aspirant-lid

Tijdsinvestering:

8-12 uur per maand.

 

 

Functieomschrijving zitting in de kascommissie

 • Controleert de boeken/kas over het jaar 2018 & 2019
 • Gedeelde functie
 • Is ter controle van de penningmeester