Samenwerking

Een bij de NBvD aangesloten doula heeft de gedragscode erkend. Dat betekent dat zij met respect voor ieders beroepsgrenzen zo goed mogelijk samen zal werken met de andere beroepsgroepen.

Een doula is (doorgaans) niet medisch geschoold en erkent de deskundigheid van verloskundigen, gynaecologen alsmede kraamverzorgenden op hun specifieke terrein. Zij zal wel -indien nodig en indien zo afgesproken met de moeder- de wensen van de moeder verwoorden zoals beschreven in het geboorteplan, als deze daartoe zelf niet meer in staat blijkt.