Wat kun je verwachten van een doula?

Taakomschrijving van de doula

(Dit is een benadering is van wat een doula doet. Iedere doula heeft haar eigen werkwijze en die kan soms afwijken van wat er hier beschreven wordt)

Wanneer er na een kennismakingsgesprek tussen een doula en een mogelijke cliënt een klik is en zij besluiten samen verder te gaan volgen er meerdere gesprekken. Meestal brengt de doula 3 bezoeken voorafgaand aan de bevalling. Onderstaande zaken komen hierin in ieder geval aan de orde. Per doula verschilt het welke extra invulling zij aan haar taak geeft.

1e intake gesprek/ kennismaking.

2e gesprek; bespreken van verwachtingen t.a.v. de bevalling (met name: wat verwacht cliënte van de rol van de doula, wat zijn haar ideeën over baringshoudingen, plaats van bevalling, medische interventies en pijnbestrijding en wat zijn haar eventuele eerdere ervaringen rondom geboorte) en uitleg geven over het geboorteplan.

3e gesprek; na ontvangst van geboorteplan: het geboorteplan bespreken en afspraken maken over het moment dat men kan bellen, de komst van de doula en het vervolg van de hulp van de doula.

De doula houdt vanaf het eerste gesprek een cliëntdossier bij met de voor de begeleiding relevante gegevens. Vanaf het eerste contact tot 6 weken na de geboorte biedt de doula de cliënt tevens gelegenheid telefonisch of per email vragen te stellen, verwachtingen en zorgen te delen. Daar waar voor deze vragen medische kennis dan wel andere expertise benodigd is, zal de doula de cliënt doorverwijzen.

Gedurende de periode van 38 weken zwangerschap tot en met 42 weken, is de doula 24u per dag telefonisch bereikbaar en beschikbaar om de cliënt bij de baring bij te staan. De momenten dat zij tijdelijk toch niet beschikbaar is voor de cliënt dient ze zorg te dragen voor achterwacht.

Aanwezigheid bij de bevalling vanaf het moment dat de cliënte haar aanwezigheid op prijs stelt totdat baby en placenta zijn geboren en het redelijker is dat de doula vertrekt.

In een kraambezoek wordt de geboortebeleving van de cliënt besproken. Daarnaast wordt de geboden begeleiding bij de bevalling geëvalueerd.

Sommige doula’s onderhouden langer contact na de bevalling, afhankelijk van de behoefte van de cliënten.

Stage-doula’s

Om als doula gecertificeerd te worden moet de doula-in-spe drie stages afronden. Een stage bestaat uit een kennismakingsgesprek, twee tot drie vervolggesprekken, het maken van een geboorteplan, begeleiding tijdens de bevalling, een geboorteverslag en een nagesprek. De doula mag pas vanaf een bepaald moment in de opleiding haar stage lopen; zij heeft hierdoor al veel theoretische kennis in huis. De stagiaire wordt vanuit de opleiding begeleid door een mentor.

De vergoeding voor de stage regelen de stage-doula en de ouder(s) onderling en het is gebruikelijk dat de gemaakte kosten, zoals reiskosten, vergoed worden.  Als je een doula-in-opleiding de mogelijkheid wil bieden bij jou stage te lopen, kun je met haar persoonlijk contact opnemen.