Voor aanstaande doula’s

Toelatingscriteria

De Commissie Toelating en Kwaliteitsbewaking (kort gezegd Commissie Toelating en Kwaliteit) beoordeelt alle aanvragen tot lidmaatschap van de NBvD. Om volwaardig lid te kunnen worden van de Nederlandse Beroepsvereniging voor Doula’s moet men één van de volgende zaken kunnen overhandigen:

1. Een diploma van één van onderstaande opleidingen:

 • Opleiding tot Doula, Utrecht
 • BiA Doula Training, Amsterdam
 • Doula opleiding In Bloei, Rotterdam
 • Doula Academie, Monnickendam
 • DONA (aanvullende eissen)
 • Childbirth International (aanvullende eissen)

2. Aantonen van ervaringsdeskundigheid:

Hiertoe moeten de volgende stukken ingediend worden bij de Commissie Toelating en Kwaliteit:

 • Opgave van het aantal bevallingen dat als doula is bijgewoond (minimaal 15 bevallingen om in aanmerking te komen voor ervaringsdoula). Vermeld wordt de datum van de bevalling, de plaats, hoeveel uren ondersteuning is geboden, of er medische ingrepen waren en zo ja welke, leeftijd van de moeder, het aantal gesprekken dat voor en na de geboorte is gevoerd door de doula.
 • Drie verklaringen van moeders en/of partners waarin staat beschreven hoe zij de begeleiding van de desbetreffende doula hebben ervaren. Hierbij moeten twee recente begeleidingen zitten (in de laatste negen maanden voor de aanvraag).
 • Het insturen van drie geboorteverhalen, waarin de doula haar persoonlijke beleving van haar rol als doula omschrijft.
 • Het insturen van drie verklaringen door medisch personeel. Dit is iemand die aanwezig was bij de geboorte; dit kan een verloskundige of gynaecoloog zijn. Indien deze verklaringen moeizaam te bemachtigen zijn, mag één van deze drie verklaringen ook door een verpleegkundige -die de hele partus heeft gezien- ingevuld worden. De verklaring gaat met name over hoe zij de rol van de doula ervaren hebben.
 • Eventueel wordt de doula nog uitgenodigd door het bestuur voor een nadere kennismaking en toelichting alvorens het lidmaatschap wordt toegekend.

Aspirant lidmaatschap

Voor doula’s die gestart zijn met een NBvD-erkende opleiding en dit kunnen aantonen, is het mogelijk gedurende twee jaar aspirant lid te zijn. Voordelen van aspirant lidmaatschap:

 1. Je wordt opgenomen in een doula-netwerk, waarbij je wordt uitgenodigd voor de vierjaarlijkse regiobijeenkomsten waar o.a. tweejaarlijks intervisie wordt geboden.
 2. Je ontvangt vier keer per jaar de nieuwsbrief met het laatste nieuws en de ins –en outs van de doula-ontwikkelingen in Nederland.
 3. Je naam, telefoonnummer, e-mailadres en eventueel foto, informatie en website worden op de NBvD-website geplaatst, waardoor je makkelijker vindbaar bent.
 4. Je krijgt een lidmaatschapsnummer en login voor het ledenforum.
 5. Je krijgt korting op door de NBvD-georganiseerde bijscholingen.

Na twee jaar stopt het aspirant lidmaatschap. Indien je inmiddels gecertificeerd bent, wordt je lidmaatschap overgezet in een volwaardig lidmaatschap. Let wel, het aspirant lidmaatschap leidt niet automatisch tot erkend lidmaatschap; daartoe geeft de Commissie Toelating en kwaliteit haar oordeel na ontvangen certificering of na ervaringsbeoordeling.

NBvD-Keurmerk

stempel

Voor het behoud van het lidmaatschap en om de kwaliteit van onze leden te waarborgen wordt er jaarlijks een controle uitgevoerd door de ledenadministratie.

Om lidmaatschap te behouden en opnieuw een NBvD-keurmerk te ontvangen dient een NBvD-lid:

 

 

 

 

 1. Jaarlijks minimaal vier bevallingen te begeleiden en deze in te vullen in het bevalregister, als je dit niet doet zal de ledenadministratie per mail verzoeken het aantal begeleidingen door te geven;
 2. Er dienen minimaal acht scholingspunten per jaar te worden verdiend door middel van een NBvD erkende bijscholing. De bijscholing van de ALV geldt als één punt. De agenda met erkende bijscholingen is te vinden op deze website. Het aantal accreditatiepunten voor de bijscholing hangt af van de duur van de bijscholing; een lezing geldt voor één punt, een bijscholing van een halve dag twee punten en een hele dag vier punten.

Mocht een lid niet aan bovenstaande voorwaarden kunnen doen dan dient zij dit tijdig (vóór 1 december van het lopende kalenderjaar) bij de Commissie Toelating en Kwaliteit dit aan te geven. De Commissie zal een advies uitbrengen en de situatie beoordelen hoe nu verder.

Tot slot kan het lidmaatschap alleen worden toegekend of voortgezet indien de doula aan haar jaarlijkse betalingsverplichting heeft voldaan. Indien hieraan niet wordt voldaan, zal het lidmaatschap worden opgezegd en het kwaliteitskeurmerk worden ingetrokken.