Voor aanstaande doula’s

Toelatingscriteria

De Commissie Toelating en Kwaliteitsbewaking (Commissie Toelating en kwaliteit) beoordeelt alle aanvragen tot lidmaatschap van de NBvD. Om volwaardig lid te kunnen worden van de Nederlandse Beroepsvereniging voor Doula’s moet men één van de volgende zaken kunnen overhandigen:

1. Een diploma van één van onderstaande opleidingen:

 • de Stichting opleiding tot Doula te Utrecht.
 • JJ Doula opleiding
 • Doula opleiding In Bloei
 • de DONA opleiding, met daarnaast een extra derde bevallingsverslag door doula zelf, verklaring van ouders en verklaring van medisch personeel aanwezig bij die geboorte.
 • CBI opleiding, met zowel certificaat Birth doula als Childbirth educator.

2. Aantonen van ervaringsdeskundigheid:

Hiertoe moeten de volgende stukken ingediend worden bij de Commissie Toelating en kwaliteit:

 • Opgave van het aantal als doula bijgewoonde bevallingen (minimaal 15 bevallingen om in aanmerking te komen voor ervaringsdoula). Vermeld wordt de datum van de bevalling, de plaats, hoeveel uren ondersteuning is geboden, of er medische ingrepen waren en zo ja welke, leeftijd van de moeder, het aantal voor en na gesprekken gevoerd door de doula.
 • Drie verklaringen van moeders en/of partners waarin staat beschreven hoe ze de begeleiding van de desbetreffende doula hebben ervaren. Hierbij moeten twee recente begeleidingen zitten (in de laatste negen maanden voor de aanvraag).
 • Het insturen van drie geboorteverhalen, waarin de doula haar persoonlijke beleving van haar rol als doula omschrijft.
 • Het insturen van 3 verklaringen door medisch personeel (iemand die aanwezig was bij de geboorte, dit kan dus een verloskundige of gynaecoloog zijn. Indien deze moeizaam te bemachtigen zijn mag 1 van de 3 verklaringen ook door een verpleegkundige die de hele partus heeft gezien ingevuld worden) over hoe zij de rol van de doula ervaren hebben.
 • Eventueel wordt de doula nog uitgenodigd door het bestuur voor nadere kennismaking en toelichting alvorens het lidmaatschap wordt toegekend.

Aspirant lidmaatschap

Voor doula’s die gestart zijn met een NBvD-erkende opleiding en dit kunnen aantonen, is het mogelijk gedurende twee jaar aspirant lid te zijn. Voordelen van aspirant lidmaatschap:

 1. Je wordt opgenomen in een doula-netwerk, waarbij je uitgenodigd wordt voor de vierjaarlijkse regiobijeenkomsten waar o.a. tweejaarlijks intervisie wordt geboden.
 2. Je ontvangt vierjaarlijks de nieuwsbrief met het laatste nieuws en de ins –en outs van de doula-ontwikkelingen in Nederland.
 3. Je naam, nummer en evt. foto en website worden op de NBvD-website geplaatst, waardoor je makkelijker vindbaar bent.
 4. Je krijgt een lidmaatschapsnummer en login voor het ledenforum.
 5. Je krijgt korting op door de NBvD-georganiseerde bijscholingen.

Na twee jaar stopt het aspirant lidmaatschap. Indien je inmiddels gecertificeerd bent, wordt je lidmaatschap overgezet in een volwaardig lidmaatschap. Let wel, het aspirant lidmaatschap leidt niet automatisch tot erkend lidmaatschap; daartoe geeft de Commissie Toelating en kwaliteit haar oordeel na ontvangen certificering of na ervaringsbeoordeling.

NBvD-Keurmerk

stempel

Voor het behoud van het lidmaatschap en om de kwaliteit van onze leden te waarborgen wordt er jaarlijks een controle uitgevoerd door de ledenadministratie.

Om lidmaatschap te behouden en opnieuw een NBvD-keurmerk te ontvangen dient een NBvD-lid:

 1. jaarlijks minimaal twee bevallingen te begeleiden en deze in te vullen in het bevalregister, als je dit niet doet zal de ledenadministratie per mail verzoeken het aantal begeleidingen door te geven;
 2. daarnaast dienen er minimaal 8 scholingspunten per jaar verdient te worden door een NBvD erkende bijscholing (let op, de bijscholing van de ALV geldt als 1 punt!). De agenda met erkende bijscholingen is te vinden op de website. Het aantal accreditatiepunten voor de bijscholing hangt af van de duur van de bijscholing; lezing 1 punt, halve dag 2 punten, hele dag 4 punten.

Mocht een lid niet aan bovenstaande voorwaarden kunnen doen, dient hij/zij dit tijdig (voor 1 december) bij de Commissie Toelating en kwaliteit aangeven, deze zal dan adviseren en beoordelen hoe nu verder.

Tot slot het lidmaatschap kan enkel worden toegekend of voortgezet indien de doula aan haar jaarlijkse betalingsverplichting heeft voldaan. Indien hieraan niet voldaan wordt zal het lidmaatschap worden opgezegd en het kwaliteitskeurmerk worden ingetrokken.