Aanmelden lidmaatschap

Het lidmaatschap van de NBvD geeft aan dat je een professionele doula bent en maakt je middels het kwaliteitsvignet duidelijk herkenbaar als zodanig voor ouders en andere professionals.

De NBvD brengt doula’s samen, deelt kennis en gezamenlijk werken we aan een stevige positie van de professionele doula in Nederland. We kunnen dit echter niet alleen. Word lid!
Toezegging van het lidmaatschap gebeurt na aanmelding bij en beoordeling door de Commissie toelating en kwaliteit. Klik hier voor de toelatingscriteria. De kosten van het lidmaatschap zijn €120,00 per jaar.

Mocht je nog in opleiding zijn en lid willen worden, kun je aspirant-lid worden. De kosten hiervan bedragen € 80,00 per jaar.

Enkele voordelen van een NBvD-lidmaatschap:

  • Grotere kans op vergoeding door enkele verzekeringen
  • Er kan een AGB code worden aangevraagd wat vergoedingskans vergroot en de mogelijkheid biedt om uit een PGB betaald te worden
  • Opgenomen worden in een netwerk van doula’s;
  • Deelname aan regiobijeenkomsten met mogelijkheid tot intervisie en bijscholing;
  • Vermelding op deze website;
  • Een voor ouders herkenbaar keurmerk bij je profiel op doula.nl;
  • Gebruik van NBvD-PowerPoint presentatie met uitleg over de doula
  • Toegang tot het besloten forum op deze website;
  • Korting op toegang NBvD-douladag en andere workshops/symposia/lezingen

Neem voor meer informatie contact op met  ledenadministratie@nbvd.nl

Als je lid wil worden, kun je hier het formulier downloaden voor het aanmelden: aanvraagformulier lidmaatschap

Stuur dit formulier ingevuld, met de juiste bijbehorende bijlagen, aan:

NBvD Ledenadministratie
Geneviève Roeffen