Aanmelden lidmaatschap

De NBvD brengt doula’s samen, deelt kennis en gezamenlijk werken we aan een stevige positie van de professionele doula in Nederland. Word jij ook lid?

Als lid van de NBvD geef je aan dat je een professionele doula bent en de gedragscodes volgt. Via het kwaliteitsvignet ben je als lid herkenbaar voor ouders en andere professionals.

Om toegelaten te worden als lid wordt je aanmelding beoordeeld door de Commissie toelating en kwaliteit. Klik hier voor de toelatingscriteria. De kosten van het lidmaatschap zijn €120,00 per jaar. Mocht je nog in opleiding zijn en lid willen worden, kun je aspirant-lid worden. De kosten hiervan bedragen € 90,00 per jaar.

Enkele voordelen van een NBvD-lidmaatschap:

  • Grotere kans op vergoeding door enkele verzekeringen
  • Gecertificeerde leden kunnen een AGB code aangevragen (wat vergoedingskans vergroot)
  • Opgenomen worden in een netwerk van doula’s;
  • Deelname aan regiobijeenkomsten met mogelijkheid tot intervisie en bijscholing;
  • Vermelding op deze website;
  • Een voor ouders herkenbaar keurmerk bij je profiel op doula.nl;
  • Gebruik van NBvD-PowerPoint presentatie met uitleg over de doula
  • Toegang tot het besloten forum op deze website;
  • Korting op toegang NBvD-douladag en andere workshops/symposia/lezingen

Neem voor meer informatie contact op met ledenadministratie@nbvd.nl

Als je lid wil worden, kun je hier het Aanmeldingsformulier invullen en versturen. Dit wordt automatisch opgeslagen na verzending in de Google Drive van de NBvD.
Na ontvangst van je aanmelding, ontvang je ook een aanvraagformulier voor de VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)