Opleidingen

Er zijn momenteel vier mogelijke opleidingen die door de NBvD worden erkend:

Nederlandse opleidingen tot doula

Internationale opleidingen tot doula


De opleiding tot Doula te Utrecht

In haar boek Vrouwen lichaam Vrouwen wijsheid beschrijft dr. Christiane Northrup de Doula als volgt:(blz 390/391)

“Een goede Doula”, zo schrijven de auteurs van Mothering the mother, “geeft zichzelf en is niet bang liefde te tonen”. Een Doula betreedt de psychische ruimte van een barende vrouw, is zich scherp bewust van haar behoeften, stemmingen,veranderingen en onuitgesproken gevoelens en reageert daar zeer alert op. Ze heeft geen behoefte om controle uit te oefenen of de aanstaande moeder te benauwen met overdreven gedoe. Iedere vrouw zou de weldadige werking van een Doula moeten kunnen ervaren. Deze vrouw doet overigens geen afbreuk aan de rol van de vader of de andere ouder van de baby. Hij wordt juist gestimuleerd en hij (of zij) krijgt de ruimte voor deze zeer belangrijke taak de moeder lief te hebben.

Door de gesprekken in de zwangerschap groeit het vertrouwen tussen de doula en de aanstaande ouders. Er kan meer ontspanning naar de bevalling worden uitgekeken en meer genoten van de zwangerschap.

Tijdens de bevalling is de doula, in overleg met de ouders, de hele bevalling aanwezig. In het begin is het fijn een vertrouwd iemand in de buurt te hebben. Als de bevalling vordert, is het heel fijn. De doula is een baken in het proces van bevallen. Zij houdt overzicht. Zij heeft technieken geleerd om de zware momenten te ondersteunen door massage, ontspanningsoefeningen en andere technieken. En die zal ze inzetten naar gelang de behoefte van de aanstaande moeder.

Door de inspanning en het bewust beleven van de bevalling, is een nieuw gezin geboren. Een gezin dat met vreugde terugkijkt op de bevalling en de geboorte. Een mooie start die een leven lang meegedragen wordt door de ouders en het kind.

Hoe draagt de opleiding tot Doula hieraan bij?

Tijdens de opleiding tot Doula leren de deelneemsters:

  • Over de primaire verloskundige processen;
  • Over psychologische processen en emoties die te maken hebben met zwangerschap en geboorte;
  • Wat de rol is van de Doula gedurende de prepartum, partus en postpartum periode bespreken, waarbij de nadruk ligt op de emotionele ondersteuning;
  • Ontspannings-, massage en ademhalingsoefeningen;
  • Hoe zij vrouwen en hun partners kunnen steunen als er complicaties optreden tijdens de zwangerschap, de geboorte en na de geboorte
  • De grenzen van het beroep Doula te bewaken (op ethisch en handelend vlak);
  • Gesprekstechnieken om een open communicatie en echt contact aan te gaan;
  • Hoe een praktijk op te zetten.

Een gediplomeerde Doula is een Doula die bovengenoemde vaardigheden heeft ontwikkeld en het belang van een harmonieuze bevalling/geboorte kent.

 


JJ Doula Training opleiding tot doula

JJ Doula Training is in 2012 opgezet door twee ervaren doula’s, Jennifer Walker en Jacky Bloemraad-de Boer. Zij zijn één van de eerste doula’s die professioneel in Nederland aan het werk waren. Jacky is daarbij verloskundige en acupuncturiste en Jennifer heeft zich gespecialiseerd in het creëren van balans bij de moeder, voor een zo optimaal mogelijke uitgangspositie van de baby voor de bevalling. Zij geeft hierin extra consulten en trainingen (Spinning Babies). Vanaf 2015 heeft doula, zwangerschapsyogadocente en masseuse, Joyce Hoek-Pula, het team versterkt.

De opleiding begint met een intensieve driedaagse training, waarna de doula haar eerste bevallingen kan gaan begeleiden. Uniek onderdeel van de opleiding is dat zij als observant op een verlosafdeling in een ziekenhuis diensten mee gaat draaien en ook bij een verloskundigepraktijk. Door deze manier van werken krijgt de aankomende doula goed inzicht in hoe de verloskundige zorg verleend wordt, zowel in het ziekenhuis als in een thuissetting. JJ Doula Training bouwt op deze manier ook aan een –landelijk- netwerk van zorgverleners aankomende doula’s terecht kunnen voor hun stages.

In de eerste maanden van haar opleiding verdiept de doula haar kennis door middel van het lezen van de benodigde literatuur en doet zij online onderzoek naar relevante onderwerpen. Daarbij woont zij een zwangerschapsbegeleidingscursus bij. Na een aantal maanden is er een vervolgcursus van drie dagen, waarin de doula meer ‘hands-on’ technieken aangereikt krijgt en waarin ruimte is om te reflecteren op de bijgewoonde bevallingen. De aankomende doula heeft te allen tijde toegang tot haar mentor voor vragen, begeleiding en ondersteuning. Wanneer de doula deze training heeft gevolgd, haar stages heeft gelopen, 3 bevallingen zelfstandig heeft begeleid en haar portfolio heeft ingediend, is ze een gecertificeerd JJ Doula. Hierna kan zij zich bij de NBvD aanmelden als volwaardig lid. Tijdens de opleiding kan ze al aspirant-lid worden.

Het creëren van en bijdragen aan een sterke, professionele en op verbinding gerichte doula-community vinden wij belangrijk. Daartoe organiseren we om de zes weken inspirerende uitwisselingsbijeenkomsten met de alumni en studenten. Ook zorgen we voor diverse bijscholingen en verdiepingsdagen. Verder er is een levendige online JJ Doula groep, waarin veel uitgewisseld en gedeeld wordt.

Mocht je interesse hebben in onze opleiding, dan horen we graag van je.
Jennifer Walker, Jacky Bloemraad-de Boer, Joyce Hoek-Pula

doula@jjdoulatraining.nl of via 06 479 68 009.

http://www.jjdoulatraining.com
https://www.facebook.com/jjdoulatraining

 


Doulaopleiding In Bloei

Wij zijn een frisse, sprankelende doulaopleiding gestart in 2016. Marlies en Farola zijn de vrouwen achter de opleiding. Ze hebben beiden een bloeiende doulapraktijk en staan midden in het werkveld. Samen hebben ze een diverse achtergrond met zwangerschapsyoga, therapeutische begeleiding, massages, stuit-en overtijdconsulten, EFT, geboorte na seksueel trauma en baby spinning. Doula’s Sophie en Deirdre maken het docententeam compleet, Sophie met haar kennis over praktijkvoering, geboortecursussen en geboortefotografie en Deirdre middels stagebegeleiding.

Wij bieden bij In Bloei vrouwen met hart voor geboorte handvatten en ondersteuning. We staan ervoor dat jij als doula van je passie je beroep kunt maken.

Als doula kan je zwangere vrouwen steunen om vol vertrouwen en goed geïnformeerd aan de geboorte te beginnen. Tijdens de geboorte ben je, toegerust met je opgebouwde kennis, liefdevol aanwezig om de vrouw en haar partner te volgen op hun geboortereis. Zo draag je bij aan een goede start voor het hele gezin en kun je aanstaande ouders ondersteunen voor tijdens en na de geboorte van hun kindje.

In. B.l.o.e.i. staat voor Integer. Betrouwbaar. Loyaal. Ondernemend. Eerlijk. Inventief.

In Bloei doula’s krijgen bij ons intensieve ondersteuning tijdens hun leerproces en worden opgenomen in een warme doulagemeenschap. Zo zorgen we voor en met elkaar en bieden we gezinnen overal in Nederland de mogelijkheid goede professionele, emotionele ondersteuning te ontvangen. De opleiding is zo opgezet dat je werkt vanuit je eigen mogelijkheden en leerlijnen, ondersteund door een mentorschapprogramma. Naast persoonlijke mentor en stagebegeleider krijg je ook een intervisiegroep om kennis en ervaring mee te delen. De opleiding omvat 15 lesdagen met per maand twee opeenvolgende dagen op vrijdag en zaterdag. En de lessen omvatten een mooie mix tussen theorie en praktijk waarmee ze een workshop-achtig karakter hebben wat samen met een potluck lunch voor een warme groepssfeer zorgt.

Bloei uit tot een professionele, integere doula die met liefde zwangere vrouwen steunt en zelfvertrouwen geeft en daardoor het hele gezin de best mogelijke start biedt.

Onze opleiding heeft nu voorlopige erkenning, dus het aspirantlidmaatschap van de NBvD, in afwachting tot de eerste studenten gediplomeerd zijn. Wanneer hun kennis en ervaring na toetsing door de NBvD voldoende blijkt kunnen onze In Bloei doula’s ook volwaardig lid worden.

Wil je kennismaken of meer informatie? Je vind ons op www.doulaopleidinginbloei.nl en https://www.facebook.com/doulaopleidinginbloei/

We horen graag van je.

We zijn bereikbaar op info@doulaopleidinginbloei.nl

En telefonisch kun je Marlies bereiken op 06-43570505 en Farola op 06-14197620.