Statuten en huishoudelijk reglement

Hieronder kun je de statuten van de NBvD downloaden in PDF formaat:

Statuten NBvD-1
Statuten NBvD-2
Statuten NBvD-3
Statuten NBvD-4
Statuten NBvD-5
Statuten NBvD-6
Statuten NBvD-7
Statuten NBvD-8
Statuten NBvD-9

In de stemming (digitaal) van november 2020 zijn de nieuwe STATUTEN NBvD goedgekeurd; door de maatregelen rond COVID19 heeft betrachting bij de notaris nog  niet plaatsgevonden.

Huishoudelijk Reglement

Het huishoudelijk reglement geeft onder andere inzicht in wie lid kan worden van de vereniging en aan welke eisen men moet voldoen en welke naamvoering gehanteerd wordt. Tevens worden de taken van het bestuur omschreven en wanneer er vergaderingen en/of bijeenkomsten georganiseerd worden, welke onderwerpen tijdens vergaderingen aan de orde kunnen komen en hoe de vaststelling van contributie plaatsvindt. De diverse commissies die binnen de vereniging werkzaam zijn en wat hun taakgebieden zijn.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NBvD