Bestuur

De NBvD is een vereniging die dicht bij de leden wil staan en vol passie de doula’s wil vertegenwoordigen. De vereniging draait op enthousiaste vrijwilligers die allen als doula werken of hebben gewerkt. De vereniging wordt momenteel aangestuurd door een interim-bestuur, met hoofden uit diverse doula-opleidingen in zitting. Het huidige en toekomstige bestuur bestaat uit (minimaal) 6 leden. Komende maart hopen we een nieuw bestuur te kiezen. Er zijn dus (per maart 2023) vacatures voor alle bestuursfuncties. De bestuursleden worden gekozen door de leden en hebben een zittingstermijn van 2 jaar. Ze zijn indien gewenst eenmalig herkiesbaar voor opnieuw een periode van 2 jaar.

Hieronder een overzicht van het bestuur met een omschrijving van hun activiteiten. Tevens vind je alle mailboxen en wie je waarover kan mailen. Gelieve de juiste mailbox te kiezen en geen cc’s aan andere mailboxen te doen, zo behoudt het bestuur het overzicht en kunnen zij optimaal hun werkzaamheden uitvoeren.

Overzicht van het bestuur:


Aafke Stegeman | voorzitter

voorzitter@nbvd.nl

Aanspreekpunt voor de beroepsvereniging. De voorzitter zet zich in voor het opstellen van het activiteitenplan en de jaarverslagen, het voorzitten van de bestuursvergaderingen en de ALV. Onderhoudt contact met de leden en nieuw te ontplooien initiatieven in het beleid kunnen worden opgenomen en het vastgestelde beleid wordt uitgevoerd.


Joyce Hoek-Pula – Penningmeester

penningmeester@nbvd.nl

Verantwoordelijk voor de financiële administratie, boekhouding en financiële jaarverslagen en incasso van de lidmaatschapsgelden.


Secretaris – Farola Dumont


secretaris@nbvd.nl

Verantwoordelijk voor notulen en jaarverslagen, onderhouden van contacten met de commissies en regio-coördinatoren.


Ledenadministratie – Eva Kans

ledenadministratie@nbvd.nl

Verantwoordelijk voor de in-en uitschrijvingen, adreswijzigingen en ledenadministratie.


Algemeen bestuurslid – Maartje Bruning

Algemene vliegende keep die bijspringt waar nodig.


Algemeen Bestuurslid- Catharina Ooijens

Momenteel bezig met contact met Vektis ivm AGB-codes en opschonen van de achterstallige ledenadministratie.


Overige belangrijke mailboxen

Voor alle vragen van leden omtrent het aanvragen van AGB-codes, graag (enkel en alleen hierover!) mailen naar

agb@nbvd.nl

Voor leden die willen weten of ze scholingspunten kunnen krijgen voor een gevolgde bijscholing en externe organisaties die accreditatie aan willen vragen voor door hen georganiseerde workshops, scholingen, lezingen en symposia:

accreditatie@nbvd.nl