Bestuur

De NBvD is een vereniging die dicht bij de leden staat. De vereniging draait op enthousiaste vrijwilligers die allen als doula werken of hebben gewerkt. De vereniging wordt aangestuurd door een bestuur en heeft actieve leden die zich in commissieverband inzetten voor de beroepsvereniging. Het bestuur bestaat uit 5 leden. De bestuursleden worden gekozen door de leden en hebben een zittingstermijn van 2 jaar. Ze zijn indien gewenst eenmalig herkiesbaar voor opnieuw een periode van 2 jaar.

Hieronder een overzicht van het bestuur met een omschrijving van hun activiteiten.

Overzicht van het bestuur:


Evelinn van Oijen-Damstra | voorzitter

voorzitter@nbvd.nl

Aanspreekpunt voor de beroepsvereniging. De voorzitter zet zich in voor het opstellen van het activiteitenplan en de jaarverslagen, het voorzitten van de bestuursvergaderingen en de ALV. Onderhoudt contact met de commissies en regio-coördinatoren en stuurt deze aan zodat alle input van de leden en nieuw te ontplooien initiatieven in het beleid kunnen worden opgenomen en het vastgestelde beleid wordt uitgevoerd.


 Bertine van Norden-Attia – Penningmeester

 
penningmeester@nbvd.nl

Verantwoordelijk voor de financiële administratie en incasso van de lidmaatschapsgelden.


Ledenadministratie – Isabel Mercedes


Algemeen Bestuurslid:


Inge van Breda