Waar staan we voor?

De NBvD is een kritische, proactieve en goed geïnformeerde beroepsvereniging die de belangen behartigt van de professionele doula.

Doelstelling NBvD:

Het doel van de vereniging is het waarborgen van de kwaliteit en de continuïteit van de persoonlijke begeleiding van de zwangere en haar partner voor, tijdens en na de bevalling in Nederland door kwaliteits- en deskundigheidsbevordering van de doula’s.

Visie

Het bestuur wil namens de NBvD de belangen van de professionele doula’s in Nederland behartigen. Daartoe stelt zij het beleid op van de NBvD en draagt zij zorg voor de uitvoering van dit beleid. Het bestuur is verantwoordelijk voor het activeren van de leden, aansturen van de commissies en begeleiden van de regio’s. Naast het oog hebben voor professionaliteit van de doula, is het beleid tevens gericht op het vergroten van bekendheid van het beroep en het ondersteunen van de leden.

Werkwijze

Het bestuur stelt in overleg met en namens de leden het beleid vast. Jaarlijks op de ALV wordt er overlegd in elke richting te gaan, worden initiatieven geïnventariseerd en legt het bestuur (financiële) verantwoording af. Het bestuur van de NBvD initieert en heeft de eindverantwoording over het budget en het beleid.

De leden worden van harte uitgenodigd hun inbreng te leveren via commissies en door mee te werken en/of deel te nemen aan activiteiten. De commissies rapporteren aan het bestuur. In de meeste gevallen zal er in elke commissie ook een bestuurslid zitten als contactpersoon.

doula ondersteuning tijdens de bevalling

Voorgenomen activiteiten

  • Het promoten van de doula;
  • Verbinden van de leden en ondersteunen van de regio’s;
  • Overzicht bieden van alle onderzoeken en de uitkomsten rondom het nut van de doula en deze voor leden beschikbaar maken;
  • Lobbyen bij zorgverzekeraars om kosten voor doula zorg in het aanvullende pakket te krijgen;
  • Het vierjaarlijks uitbrengen van de interne nieuwsbrief.