www.janma.nlinfo@janma.nl

0624802273

 

Mijn intentie voor jou is dat je weet hoe mooi je bent. Ik ben er voor je als je deze mooie reis maakt terug naar jezelf. Mocht je in moederschap en geboorte je eigen kracht te (her)vinden, (her)kennen en omhelzen. Je bent het waard!

 

Hoi lieve jij,

 

Ik ben Nash Mosan Schuiling en ik ben geboortedoula, ademcoach en holistic womb therapeut.

 

Een geboren Braziliaanse met vernieuwde Nederlandse roots. Een moeder en vrouw, wonend in Rotterdam Heijplaat, samen met mijn gezin. Ik kies te dienen rondom Rotterdam en andere steden binnen een straal van 70 km.

 

Mijn geschenk aan deze wereld is om andere vrouwen bij te staan, te beschermen en met enthousiasme te begeleiden om dicht bij hun vrouw-zijn te komen. In vertrouwen, zachtheid en met zelfliefde. Zwangerschap kan een levensfase zijn waarin grote zelfontdekking en zelfontwikkeling plaats kan vinden. Ik geloof dat de geboorte één van de grootste ceremonies is die iemand in het leven kan meemaken.

 

Als jouw doula ben ik van dienst door in elk moment totaal aanwezig te zijn. Door jou en je (geboorte)partner voor te bereiden op het geboorteproces, zodat je weet wat je kunt verwachten. Jou helpen ontspannen door je eigen bewuste adem in te zetten, zodat je kunt ontvangen wat er ook op dat moment gebeurt.

 

We noteren alle verwachtingen en wensen, je angsten en je sterke punten. Met deze informatie bereiden we jou voor op deze inwijding in het moederschap.

 

Tijdens de bevalling kan ik de hele tijd bij je zijn. Maar ik kan ook, als je dat liever hebt, alleen de geboorteruimte bewaken.

Het is jouw moment. Samen geven we vorm aan de ondersteuning die je nodig hebt en verdient. Wat jij wenst.

En ja.. er komt een nieuwe baby op de wereld, maar er wordt ook een moeder geboren (ongeacht hoeveel kinderen je hebt).

 

Ik voel me vereerd om je te mogen steunen.

 

Met liefde en zachtheid,

Nash

 

 

Hi lovely you,

 

I’m Nash Mosan Schuiling, and I am a birth doula, breath coach and Holistic Womb therapist.

 

A Brazilian-born with renewed Dutch roots. A mother and a wife, I live together with my family in Rotterdam Heijplaat. I choose to serve around Rotterdam and other cities within a 70 km radius.

 

My gift to this world is to unburden, protect and with enthusiasm guide other women in getting close to their womanhood, in trust, softness and with self-love. Pregnancy can be a phase where great self-discovery and self-development may occur. I believe that birth is one of the greatest ceremonies one may sit in life.

 

As your doula, I can be of service by being totally present in every moment. Preparing you and your (birth)partner by walking through the birth process, so you know what to expect. Also helping you relax with your own mindful breath so you can ease into whatever may arise.

 

With trust and confidence, we note your expectations, your fears, your strengths. With that information we prepare you for this initiation into motherhood.

 

During birth, I can be there by your side the whole time or just guard the birthing room.

It is your moment. You and I shape together the form of the support you need and deserve. Whatever you wish.

And yes! This new baby is joining the world, but also a mother is being born. (No matter how many kids you have..)

 

I’d feel honored to support you.

 

With love and kindness,
Nash