voor geboorteprofessionals

Verloskundigen, artsen, gynaecologen, verpleegkundigen en kraamzorgmedewerkers zetten zich met hart en ziel in om de  zwangere een zo prettig mogelijke bevallingservaring mee te geven. Door de toegenomen caseload van geboorteprofessionals kan het lastig zijn om vooraf al de vinger erachter te krijgen wat  een zwangere werkelijk bezig houdt en welke angsten er eventueel spelen. Ook zwangere vrouwen die er alleen voor staan, een (taal)barrière ervaren of emotionele ballast hebben kunnen vaak extra emotionele ondersteuning gebruiken, maar dit is niet altijd gemakkelijk te realiseren.

afbeelding

Goed om te weten voor professionals is dat er inmiddels beweging zit in het vergoeden van de doula door verzekeraars (enkele verzekeraars vergoeden de begeleiding vooraf deels onder de noemer zwangerschapscursus). Echter ook in die gezinnen waar financiën voor de aanstaande ouders een belemmering lijken, is vaak toch een weg te vinden (bv. middels betaling in termijn of het inschakelen van een stage-doula)

Een doula biedt deze vrouwen dat extra steuntje in de rug. Zo komen al ruim voor de geboorte vaak toch angsten of specifieke wensen boven tafel en stimuleert de doula de vrouw om deze met de zorgverleners bespreekbaar maken. Door vooraf al een deel van de spanning bij de zwangere weg te halen gaan ze meer ontspannen de baring in, hetgeen ook het proces ten goede komt. Tijdens de bevalling zelf biedt de doula complementaire zorg en continue emotionele ondersteuning. Ook bij wisselingen zoals van thuis naar ziekenhuis blijft de doula bij de vrouw en is ze het vertrouwde gezicht wat de zwangere zelf gekozen heeft.

De NBvD zet zich in om de professionaliteit en kwaliteit van haar leden te waarborgen. Hieronder vindt u enkele relevante verwijzingen.

Richtlijnen en kwaliteit
Samenwerking
Onderzoeken/laatste ontwikkelingen