Wilma Kremer

06-42405418

kremer.wilma@hetnet.nl

www.doulabegeleidingtwente.nl

Mijn passie voor alles wat met kraam en verloskunde te maken heeft is “geboren” in de tijd dat ik als leerling verpleegkundige op de kraamafdeling stage liep. Mede daardoor heb ik de zwangerschap en geboorte van mijn twee kinderen beleefd als een heel bijzondere tijd in mijn leven. Ik werk niet meer als kraamverpleegkundige maar kan mijn enthousiasme nu inzetten door naast mijn werk als Coördinerend Verpleegkundige, als doula aan het werk te zijn. Geen enkele vrouw, zwangerschap en bevalling zijn gelijk, en daarin zie ik een grote uitdaging om voor jou iets te kunnen betekenen. Iedere vrouw die heeft ervaren hoe het is om zwanger te zijn en moeder te worden, weet dat deze bijzondere periode een scala aan emoties met zich meebrengt. Gevoelens van intense vreugde kunnen plotsklaps afgewisseld worden door grote onzekerheid, en je hebt soms vele vragen waar­op een antwoord vaak ver weg lijkt. Ook eerder opgedane (ne­gatieve) ervaringen kunnen onver­wachts weer aan de oppervlakte komen, zonder dat daar een di­rect aanwijsbare reden voor is. Het inhuren van mij als doula, een zwangerschaps- en bevallings­coach, in mijn geval met medische achter­grond kan in deze gevallen veel rust en zelfvertrouwen geven, zo­wel voor jou als zwangere als voor je eventuele partner.

Ik verzorg als doula per­soonlijke begeleiding op maat, in de vorm van emotio­nele als praktische ondersteuning, vanaf het moment dat je mij hebt ingeschakeld. In het contact dat wij op­bouwen, ben ik in staat om als vertrouwenspersoon de belan­gen van jou/ jullie te behartigen. Door dit traject zullen jullie als ouders vol vertrouwen de aanstaande geboorte tegemoet kunnen zien.

Het inhuren van een doula is geen garantie voor een vlekkeloze beval­ling. Wel is uit onderzoek gebleken dat vrouwen die zich optimaal heb­ben voorbereid op hun bevalling, makkelijker kunnen omgaan met veranderende situaties tijdens het ge­boorteproces.

Spreekt mijn verhaal je aan, neem dan een kijkje op mijn website en voel je vrij om een volledig vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek aan te vragen.

 ” Birth is not only about making babies. Birth is about making mothers strong, competent, capable mothers who trust themselves and know their

inner strength.”

Barbara Katz Rothman

TERUG NAAR OVERZICHT