EDN – Europees Doula Netwerk

Downloads:

Wat is de EDN?

De EDN is een Europees Doula Netwerk.

Wat is het doel van de EDN?

De belangrijkste doelstelling van de EDN is om doula’s over heel Europa met elkaar te verbinden, te inspireren en te ondersteunen. Vanuit elk Europees land kunnen doula beroepsverenigingen en doula-opleidingen zich aansluiten. De EDN is geen instantie die opleidingen wel of niet goedkeurt. De situaties rondom doula’s en doula-opleidingen zijn in de verschillende landen binnen Europa heel verschillend. Er zijn landen waar al jarenlang doula’s worden opgeleid en er zijn landen waar nog grote strijd is om een opleiding gestalte te kunnen geven en vaak één of een paar vrouwen zich enorm inzetten om iets van de grond te krijgen. Ook deze vrouwen zijn van harte welkom om zich aan te sluiten en inspiratie en ondersteuning te zoeken. Hoewel de EDN werkt aan kwaliteitsnormen voor Doula vorming en praktijk is ze een open Europees netwerk voor alle doula organisaties die bereid zijn zich te ontwikkelen en te groeien in kwaliteit. Het is bovenal een netwerk voor verbinding, inspiratie en ondersteuning van de Doula in Europa.

Jaarlijkse bijeenkomst EDN:

Elk jaar vind er een bijeenkomst plaats telkens in een ander land van Europa. Tijdens deze bijeenkomst wordt er vergaderd en zijn er workshops/lezingen.

EDN

Bij de vergadering wordt gekeken waar de EDN staat, wat er is bereikt, wat nodig is voor de verschillende landen en hoe we de hand kunnen reiken naar landen waar nog geen vertegenwoordiging van is.

In landen waar doula-opleidingen en beroepsverenigingen zijn wordt onderling gekeken hoe we bij elkaar kunnen aansluiten en wat we van elkaar kunnen leren.

Voor doula’s die verhuizen van het ene land naar het andere kan EDN contacten bieden waarbij de doula’s van het gastland kijken wat nodig is dat de doula komend vanuit een ander land als doula erkend kan worden.

Verschillende landen gaan verschillend om met het erkennen van buitenlandse doula’s: Doula UK biedt bijvoorbeeld een één-daagse toegangscursus voor gecertificeerde doula’s die willen werken in het Verenigd Koninkrijk om hen wegwijs te maken in het geboortesysteem aldaar.
Op dit moment is er al wederzijdse goedkeuring van doula trainingen tussen doula organisaties in Zwitserland en Duitsland, Zwitserland en Frankrijk.
De vergaderingen van de EDN zijn bij te wonen door de afgevaardigden van de verschillende landen. Via deze afgevaardigden wordt de informatie dan weer doorgespeeld naar de andere leden van een organisatie.

De workshops en lezingen zijn toegankelijk voor alle leden.

Deze bijeenkomsten zijn erg inspirerend voor alle deelnemers, en zeker voor doula’s die komen uit landen waar de doula nog geen/nauwelijks bestaansrecht heeft.

Concrete voorbeelden van ondersteuning:
– De EDN steunt Ana in Portugal die vervolgd wordt i.v.m. het overlijden van een kindje na een thuisgeboorte. Het is wel duidelijk dat er geen gronden zijn om haar te veroordelen, maar alsnog is het erg belangrijk dat dit proces door de juiste advocaten ondersteund wordt omdat het een precedent schept hoe omgegaan wordt met volgende aanklachten tegen doula´s in Portugal.
– Door persoonlijke gesprekken wordt een gynaecoloog uit Frankrijk die graag verandering wil binnen de medische wereld door Annieck in contact gebracht met Amali Lokugamage
– Tijdens de laatste EDN-vergadering is besloten dat vanuit de financiën van de EDN elk jaar de deelname van 1 land wordt gesponsord dat anders vanwege financiële redenen niet zou kunnen deelnemen. Afgelopen jaar is dat Griekenland geweest.
– Doula´s die er alleen voor staan in hun land en veel tegenwerking ondervinden leren nieuwe dingen en krijgen de moed om verder te bouwen (waaronder Griekenland, Turkije en Rusland)

Lid worden van de EDN

Elke doula-organisatie kan zich aansluiten bij de EDN. Alle leden van die organisatie zijn daarmee ook lid van de EDN. De contacten verlopen dus niet per individuele doula maar per afgevaardigde van een organisatie van een land. In landen waar nog maar een enkele doula werkzaam is en nog geen opleiding of organisatie, kan deze individuele doula als afgevaardigde van dat land zich aansluiten.
Het kantoor van de EDN is nu gevestigd in Zwitserland.

Geschiedenis van het ontstaan van de EDN

Tijdens conferenties in Graz (2005/2006), Bad Wildbad (2006) en Parijs (2007) is voor het eerste gesproken om een netwerk van Europese doula’s op te zetten om gezamenlijke kwaliteitsnormen op te stellen voor Doula scholing en praktijk. Er is veel aanmoediging en knowhow aangeboden door U.S. DONA-Doula Trainer Debra Pascali-Bonaro, maar op dat moment bleken de verschillen tussen de doula-opleidingen in Europa te groot en was er te weinig basis om tot een gemeenschappelijke formulering en standaardisering van de Europese doula-opleidingen te komen. Er werd van het idee afgezien, maar dit bleek slechts van tijdelijke aard.

2006/2007 begonnen de Doulas de France een Yahoo site om zo een centraal punt te creëren waar doula’s uit heel Europa konden netwerken. De Franse vereniging maakte op hun website ook een pagina waar verschillende doula-organisaties uit Europa zich voorstelden. Dit als aanmoediging om duidelijk te maken hoeveel er gaande was rondom de Doula in Europa.EDN

In 2008 op de conferentie in Bad Wildbad nam een groep van Duits-sprekende doula-trainers de eerste stap in het creëren van een kader voor eenheid en gelijke normen onder Duits-sprekende Doula organisaties. In de twee jaar die volgende voegde een Zwitserse doula-opleiding zich toe.
Met het inzicht dat de situatie in Europa zo heel verschillend is in de verschillende landen heeft deze eerste groep een document opgesteld wat ten grondslag zou kunnen liggen aan een open Europees netwerk. Niet alleen voor gevestigde instanties maar voor alle Europese Doula organisaties die bereid zijn zich te ontwikkelen en te groeien in kwaliteit.

In 2010 werd dit Europese Doula Netwerk gelanceerd.

De eerste vergadering met vertegenwoordigers van allerlei verschillende landen werd gehouden in 2011 in Parijs. Daar is ook vastgesteld dat de EDN beoogt om eenmaal per jaar een officiële vergadering te houden in telkens een ander land.
De daaropvolgende vergaderingen zijn gehouden in Nederland (2012-Gouda), in Zwitserland (2013-Zürich), in Portugal (2014-Travira) en zal komend jaar gehouden worden in UK.

EDN en Nederlandse Doula-organisaties

Toen in 2011 in Parijs de eerste EDN-vergadering werd gehouden was Nederland nog niet vertegenwoordigd binnen de EDN. Annieck Rietbergen en Malua te Lintelo, op dat moment beide docent aan de Doula-opleiding in Utrecht en lid van de NBvD, waren in Parijs voor de 9th Doulas de France convention. Op het moment dat ze hoorden dat er een Europese vergadering zou plaatsvinden, hebben zij zich gemeld als vertegenwoordigers van Nederland. Het was een cruciaal moment van keuze: Zou de EDN daadwerkelijk vorm gaan krijgen of was de tijd nog niet rijp? Direct overtuigd van het belang van een Europees Doula Netwerk hebben ze het ontstaan van de EDN gesteund en ook toegezegd dat de volgende vergadering in Nederland kon plaatsvinden.
In overleg met het bestuur van de NBvD heeft in 2012 de volgende EDN-bijeenkomst plaatsgevonden in Gouda, gekoppeld aan de doula-inspiratiedag, georganiseerd door Annieck Rietbergen, ondersteund door verschillende NBvD leden.

In 2013 is de bijeenkomst in Zwitserland geweest waar Annieck Rietbergen en Mirjam de Keijzer namens Nederland naar toe zijn geweest. Annieck heeft haar bijdrage geleverd door een presentatie over het eerste contact en Mirjam de Keijzer door een workshop over het gebruik van de Rebozo.

In 2014 in Portugal zijn Annieck Rietbergen en Malua te Lintelo namens Nederland gegaan. Annieck heeft haar presentatie herhaald en Malua heeft bijgedragen door een presentatie over de rol van de doula in de huidige tijd.

Op de bijeenkomsten blijkt elke keer weer dat wij in Nederland zoveel meer mogelijkheden hebben dan doula’s in zovele andere Europese landen en is het zo waardevol om anderen te inspireren, kennis over te dragen en via netwerken te kunnen ondersteunen. Een overkoepelend Netwerk in Europa is basaal voor de verdere ontwikkeling van het Doula-werk in Europa. Deelname van de NBvD en Nederlandse doula-opleidingen is hiervoor van wezenlijk belang.

Malua te Lintelo – nov. 2014

EDN